Főmenü

pályázat
Apple E-book Pályázat

Facebook
Facebook
A zárószigorlat és a záróvizsga témakörei – Informatikus könyvtáros MA
2013. október 05, szombat
Tömösközi Péter, 12:28
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

A zárószigorlat és a záróvizsga témakörei – Informatikus könyvtáros MA

A zárószigorlat főbb tematikus egységei

 1. Metaadatformátumok és használatuk indexelt gyűjteményekben történő kereséshez.
 2. Az elektronikus források fajtái, jellemzői, könyvtári feldolgozásuk.
 3. Az információs társadalom hatása a könyvtárra és a kulturális örökség megőrzésére. Az eEurope tervek.
 4. Kereső rendszerek típusai (kulcsszavas, tematikus, meta, könyvtári, toplisták, stb.), a keresés háttere a matematikai logika szemszögéből. A keresőrobotok működése, hivatkozási index (page ranking) stb. a szolgáltató, a felhasználó és a könyvtárak honlapjainak keresése szempontjából. Szemantikus web. Intelligens rendszerek.
 5. Referátum fogalma, szabványai. A szöveg tartalmi feltárásának lehetőségei. (a megjelenés időpontja, körülményei, forrás szerinti vizsgálatokkal; normához való viszonyítással, statisztikai módszerekkel: Asszociációk és kereszttáblázatok; Imázs, portré, diszkriminációs elemzés; Kontingenciaelemzés; Klaszterezés; Kontextuális osztályozás; Gyakoriságvizsgálatok).
 6. Szakiránytól függő tétel:
  • Kormányzat- és levéltártörténet a középkortól napjainkig (a főbb csomópontok kiemelésével), a Magyar Országos Levéltár (MOL) létrejötte és feladatai
  • A digitális állománymegőrzés fogalmának megközelítései, a digitális dokumentumok meghatározása, sajátosságai és tipizálása, a megőrzés problémái, szempontjai, a gyűjtés lehetőségei, megőrzési stratégiák.
 7. Szakiránytól függő tétel:
  • A térképek rövid története az őskortól napjainkig, a magyar térképészet nagyjai.
  • Programozási nyelvek típusai. Vezérlőelemek tulajdonságai, metódusok használata. Adatszerkezetek használata, vezérlési szerkezetek, elágazások, ciklusok.
 8. Szakiránytól függő tétel:
  • Az antikvár könyv fogalma, az antikvár könyvanyag jellege és kezelése, az antikváriumok története. Az antikvárium működtetése: a profil kialakítása, könyvárverések, árbecslés.
  • A szerzői rendszerek jellemzői, csoportosításuk, használatuk. Az elektronikus tananyagok fejlesztésének támogatása a szerzői rendszer eszközeivel.
 9. Szakiránytól függő tétel:
  • Az olvasás története Európában az ókortól napjainkig (a főbb csomópontok kiemelése az olvasási modellek változása mentén). Az olvasmánytörténet forrásai, az egyes társadalmi rétegek olvasmányműveltsége és olvasmányai, komparatív vizsgálatok.
  • Hálózatok osztályozása különböző szempontok szerint, hálózati operációs rendszerek jellemzése, az Internet szolgáltatásai.
 10. Szakiránytól függő tétel:
  • A régi nyomtatvány fogalmának meghatározása, általános alapismeretek a régi nyomtatványok feltárásához szükséges területekről (papír-, nyomdászat-, olvasás-, vízjel-, ex libris-, pecsét-, művészet- stb. történet).A régi nyomtatványok feltárási sajátosságai.
  • A szaktájékoztatás sajátos vonásai, tájékoztatási eszközök és módszerek, nyomtatott és elektronikus kézikönyvek és adatbázisok. (Infokommunikációs szolgáltatások).
 11. Szakiránytól függő tétel:
  • A nyomtatási eljárások, illetve azok alapelvének, jellemzőinek ismertetése a korai újkortól napjainkig. (A hagyományos és digitális formakészítés jellemzőinek, típusainak bemutatása, a könyvgyártás során alkalmazott technológiai lépések). Európai nyomdászcsaládok, kiadói stratégiák. Párhuzamok és különbségek az európai és a magyar könyvtermelés között.
  • Elektronikus tanulási környezetek. (Az elektronikus információkezelés alapformái. Infokommunikációs eszközrendszer használata a társas tanulás szervezésében. Az iskola legfontosabb tanulási forrásközpontja az iskolai könyvtár. Tanulástámogató és tanulásszervező szoftveralkalmazások. A világháló lehetőségrendszere. Személyre szabott tanuló-központú tanulási programok tervezése).
 12. Szakiránytól függő tétel:
  • A papír története, készítésének technológiája, tulajdonságai, jellemzői. A könyvtári dokumentumok károsodásának fizikai, kémiai és biológiai okai. A könyvkötés és a restaurálás során használt különféle ragasztóanyagok, tinták és festékek, a könyvkötő bőrök. A restaurátori etika, a restaurálási dokumentáció készítésének szempontjai és fontossága. A papíron keletkező különféle károsodások restaurálási lehetőségei.
  • Az integrált könyvtári rendszerek jellemzése, feladatuk az automatizálás folyamán. Számítógépes grafikai rendszerek legfontosabb jellemzői, felhasználási területei. A leggyakrabban használt vektor és pixelgrafikus fájlformátumok jellemzői, alkalmazásuk lehetőségei. A különböző színrendszerek (RGB, CMYK, HSB, CIE L*a*b) alkalmazásának szabályai, lehetőségei. Az arculattervezés elméleti és gyakorlati kérdései (a web, és multimédia design valamint nyomtatott kiadványok arculati terveinek elméleti és gyakorlati kérdései).
 13. A tartalomipar fogalma és megvalósulásai. A digitális tartalmak rendszerezése. Az eContent Projekt.
 14. Tudásbázisok kialakításának elméleti és gyakorlati feladatai. On-line és off-line tudásbázisok. (SDT, Calibrate stb.)

A szóbeli záróvizsga főbb tematikus egységei

 1. Az információ gazdaságtana, pénzügyi és jogi szabályozása, nonprofit szervezetek gazdálkodása.
 2. A tudásreprezentáció hagyományos és modern könyvtári technológiái (bibliográfiai adatfeldolgozás, az információkereső nyelvek használata, szövegfeldolgozás, referátumkészítés).
 3. A könyvtárak működése; az informatikai rendszerek és alkalmazások használatával, a tartalomszolgáltatással kapcsolatos jogi szabályozás.
 4. Szakiránytól függő tétel
  • Internetalapú technológiák alkalmazása (hipermédiás dokumentumok szerkesztése; szélessávú szolgáltatások; szerzői rendszerek; vizuális programozás; infokommunikációs szolgáltatások; médiatartalom menedzsment).
  • Könyvelőállítási technológiák szerepe a társadalmi kommunikáció, a médiatörténet, és a tudásszervezés változásaiban (kéziratos könyvelőállítási technológiák, nyomtatott könyv és gépi munkafolyamatok).
 5. A hatékony tájékoztatás és információszolgáltatás módszerei a hagyományos információforrások és a korszerű információs technológiák felhasználásával.
 6. Piacképes könyvtári szolgáltatások szervezése, menedzselése, működtetése, minőségbiztosítása és folyamatos fejlesztése.
 7. Gyakorlati és menedzsment-technikák alkalmazása a fenntartókkal, piaci szereplőkkel és felhasználókkal kapcsolatokban.
 8. A különböző könyvtártípusok, szaktájékoztatási és dokumentációs intézmények vezetése, szervezetfejlesztési módszerei.
 9. Az elektronikus, a virtuális és a digitális könyvtár jellemzői, tervezése és szolgáltatásai. A digitalizálási folyamat. Valamely magyar vagy külföldi digitális könyvtár szolgáltatásainak ismertetése. Virtuális oktatási környezetek könyvtári támogatása, e-learning könyvtárak.
 10. A szteganográfia és módszerei. A sztegalízis, védekezés a sztegalízis ellen. A média megváltoztatásának megakadályozása, a nyomkövetés. Másolás elleni védekezés, digitális adathordozók másolás elleni védelme. Titkosítási módszerek. A DRM (Digital Rights Management) rendszerek.
 11. A teljes körű minőségirányítás (TQM) elvei és eszközei. A minőségirányítási rendszer bevezetése a könyvtári szervezetbe. A stratégiai terv készítésének módszertana és folyamata. Teljesítménymérés és értékelés a könyvtárban. A minőségügyi dokumentációs rendszer. A szolgáltatások és a humánerőforrás minőségmenedzsmentje
 12. A keresőrendszerek és a speciális keresések (kép- és mozgóképkeresők, tudástárak, szótárak, művészeti tárak, személykereső, kapcsolat alapú rendszerek, online újságok, toplisták, jogszabályok, cégek, intézmények saját keresői stb.) összehasonlítása, azok előnyei és hátrányai. Az internetes találatok szakmai hitelessége.
 13. Szakiránytól függő tétel:
  • A digitális dokumentumok megőrzésének problémái, a digitális örökség védelme, a megőrzés szempontjai, a gyűjtés lehetőségei, megőrzési stratégiák, szerzői jogi vonatkozások.
  • Régi nyomtatványok kezelése (típusai, kutatása, feldolgozása, restaurálása, antikvár kereskedelem)