Főmenü

pályázat
Apple E-book Pályázat

Facebook
Facebook
A zárószigorlat és a záróvizsga témakörei – Pedagógiai értékelés és mérés tanára MA
2013. október 05, szombat
Tömösközi Péter, 13:02
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

A zárószigorlat és a záróvizsga témakörei – Pedagógiai értékelés és mérés tanára MA

Ajánlás a szaktárgyi zárószigorlat témaköreire

 1. A 20–21. század pedagógia értékelés folyamata és mérés-értékelési rendszerének törekvései.
 2. A fejlesztő és minősítő értékelés kapcsolata, feladatai.
 3. Tanuláselméleti, információelméleti változások és értékelés kapcsolata a 19. századtól napjainkig.
 4. Matematikai statisztikai eljárások elmélete, adatelemzési eljárások.
 5. Hipotézisvizsgálat az adatelemzési folyamatban. A kapott eredmények értelmezése a kutatási probléma tükrében.
 6. Többparaméteres minta elemzése, folyamata. Az eredmények értelmezése a kutatási probléma tükrében.
 7. A tanulók értékelési folyamata, értékelési-mérési típusok.
 8. Nemzetközi és hazai pedagógiai értékelési rendszerek.
 9. Oktatási rendszerek értékelése, nemzetközi összehasonlító projektek, kutatások elemzése.
 10. Intézményfejlesztési, iskolafejlesztési programkidolgozása.
 11. Szervezetfejlesztés, szervezetdiagnosztika. Vezetés és szervezetfejlesztés.
 12. A tesztkészítés elméleti és gyakorlati kérdései a hagyományos lehetőségektől a Web-felületen történő alkalmazásig.
 13. Teszt és a populáció-minta összetétele és a felmérés céljainak kapcsolata.
 14. Minőségmenedzsment és intézményi működést befolyásoló pedagógiai értékelés elmélete és gyakorlata.
 15. Minőségfejlesztés kérdései a nevelési-oktatási folyamatban. Intézményi jogszabályok.
 16. Az Intézményértékelés hazai és Uniós szabályai.
 17. Empirikus mérési folyamat bemutatása a mintavételezéstől a következtetések levonásáig.
 18. A tudásszínt-mérés lehetősége és számítógép-alapú feldolgozása.
 19. Elektronikus tudásszínt-mérő tesztek jellemzői, alkalmazási területei.
 20. Komplex pedagógiai kutatási probléma elemzési lehetőségei a matematikai statisztika módszerével

Ajánlás a szaktárgyi záróvizsga témaköreire

 1. A tudás pszichológiai, szociológia, filozófiai elmélete, tudáskoncepciók.
 2. A tudományos megismerés.
 3. A kutatásmetodika helye a társadalomtudományban.
 4. Pedagógiai kutatás tudományos feltételei, a kutatás folyamata, céljai.
 5. A tanulók értékelési folyamata, értékelési-mérési típusok.
 6. Minőségbiztosítás a közoktatásban. Minőségfejlesztési eljárások.
 7. Intézményértékelési modellek a közoktatásban.
 8. Intézményértékelés jogi háttere Magyarországon és az Európai Unióban.
 9. Teljesítményértékelés története és társadalmi funkciója.
 10. Hazai és nemzetközi információs források.
 11. Közoktatásban használt ellenőrzési, mérési módszerek. Országos és nemzetközi szintű tanulói teljesítményt mérő projektek.
 12. Mérési-, értékelési eljárások csoportosítása. Az informatika lehetőségei a mérési-, értékelési folyamatokban.
 13. Tesztkészítés. Itemanalízis és szerepe a folyamatban.
 14. Kompetenciamérés folyamatának megtervezése, mérőeszközök készítése, adatok feldolgozása, értelmezése.
 15. Informatikai technológiák az értékelés-mérés folyamatában. Kvantitatív, kvalitatív értékelés.
 16. Információkeresés az Interneten. Az Internet társadalmi, gazdasági és kulturális hatása.
 17. Rendszerszintű értékelés, a legfontosabb hazai és nemzetközi értékelés.
 18. Leíró statisztikai vizsgálatok szerepe az értékelési folyamatban.
 19. Hipotézis vizsgálatok statisztikai mutatók segítségével.
 20. Információ és információs rendszerek a pedagógiában.