Főmenü

pályázat
Apple E-book Pályázat

Facebook
Facebook
Bemutatkozás
2013. október 05, szombat
Tömösközi Péter, 10:32
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

A Humáninformatika Tanszék

Történet

A tanszék története az 1987-ben létrejött oktatástechnológiai csoporttal kezdődött, mely 1989-től Oktatástechnológiai és Informatikai Tanszékként folytatta az informatika oktatással kibővült munkáját. Szervezetileg a tanárképzési intézethez tartozott.

1992-ben megindul a könyvtár-informatika szakos 4 éves alapképzés levelező, majd 1999-ben nappali tagozaton is.

2000-ben a csoport Médiainformatika Intézetté alakult át, és ekkor vált külön tanszékké az Intézeten belül az Informatika Tanszék.

Az intézet tevékenysége a főiskola életében, strukturájában több feladatot hivatott ellátni. Az oktatómunkával párhuzamosan kutatómunkát is végzünk. Az intézményi infrastrukúra informatikai, kommunkációtechnikai, stratégiai tervezése, fejlesztése, karbantartása is az Intézet feladataink közé tartozott illetve tartozik.

2002-től a könyvtár-informatika szakos végzettség távoktatási formában is megszerezhető tanszékünkön, 2004. őszén pedig az egyetemi informatikus könyvtáros képzéssel kibővülve indítottuk a tanévet.

A tanszék a létrejöttétől kezdve fontos szerepet tölt be az Eszterházy Károly Főiskola egyéb szakjainak színvonalas oktatásában, és biztosítja számukra az alapvető informatikai tudás megszerzését, valamint a komolyabb informatikai képzettséget igénylő szakok specialitásainak megfelelő oktatást.

A tanszék, illetve a Médiainformatika Intézet napjainkban a 2007. március 12-én alakult Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar keretén belül működik.

Képzéseink

Sikeres akkreditációs eljárást követően ma már képzési kínálatunkban megtalálható az informatikus könyvtáros BA alapszak és MA szak, valamint a 2010-es tanévtől indul a kulturális örökség szak , illetve atervezzük a tanárképzési mesterképzés keretein belül az iskola könyvtáros tanár szak indítását.

Az elméleti és a gyakorlati órák ellátására 30 munkaállomásból álló laboratóriumok állnak rendelkezésére.

Az informatikus könyvtáros BA és MA szakon a gyakorlati felkészítés az intézményben működő, erre a célra is kialakított kutató könyvtárban történik, illetve a régióban még további 6-8 könyvtárral kötöttünk együttműködési szerződést, ami szintén biztosítja a felkészítést.

Célkitűzések

A szakunk, képzésünk célja olyan szakemberek felkészítése, akik a tradicionális könyvtárosi ismeretekre alapozva korszerű informatikai tudásra tesznek szert, amelynek birtokában képesek a legmodernebb informatikai és információtechnológiai rendszerek üzemeltetésére és fejlesztésére, a humáninformatikai implementációk szakszerű működtetésére. A képzés során szerzett ismereteik lehetővé teszik a dokumentumok nyomon követését, begyűjtését, szelektálását, és az így létrejött információs vagyon hatékony feldolgozását, megóvását és bemutatását, a számítógép alkalmazási technikájának hatékony elsajátítását, a legelterjedtebb és a legújabb adatfeldolgozási módszerek megismerését és betekintést nyújtanak a korszerű kommunikáció- és információtechnológiába.

A növekvő hallgatói létszám és az életen át tartó tanulás elkerülhetetlenné tette, hogy az Eszterházy Károly Főiskola megújítsa képzési rendszerét. Az e-learning és a blended-learning előtérbe kerülésének következtében egyre nagyobb az igény a korszerű és szabványos formában közzétehető elektronikus tananyagokra és a tananyagok közzétételét lehetővé tévő rendszerekre.

Fontos feladatnak tartjuk, hogy biztosítsuk a kiemelkedő képességű hallgatóink számára az elsősorban európai felsőoktatási intézményekben való tanulást, valamint a külföldi tudományos gyűjteményekben történő kutatómunkát. Kiterjedt nemzetközi kapcsolataink erre lehetőséget biztosítanak. Egyben segítjük a tehetséges és érdeklődő hallgatóink nemzetközi mobilitását is.

Az intézmény nemzetközi kapcsolatai a tanárok és a hallgatók számára lehetővé teszik külföldi tanulmányutakon, konferenciákon való részvételt, illetve a hallgatók cseréjét, tanulmányútjait.

Piacképes tudás

Összefoglalva, az informatikus könyvtáros szakot elvégző hallgatóknak olyan információs szakemberekké kell válniuk, akik tudományos és szakkönyvtárakban, dokumentációs intézményekben, nagy közművelődési könyvtárakban vagy vállalatok információs részlegeinél szolgáltatnak fejlesztéshez, kutatáshoz, tanuláshoz, művelődéshez naprakész információkat, egyben információkezelési és információtechnológiai ismereteiket magas szinten képesek alkalmazni munkájuk során.

A számítógépes ismeret alapvető követelménnyé vált az állami és magánszférában egyaránt, így az informatikai szakemberek szerepe felértékelődött a munkaerőpiacon. Társadalmunk egyre nagyobb igényt támaszt az információk gyorsabb hatékonyabb feldolgozása megjelenítése iránt, ezért olyan szakemberek képzése a cél, akik a megszerzett ismereteik birtokában képesek az információs társadalom alapját képző informatikai infrastruktúra hálózati lehetőségeit és az információkeresés on-line módszereit készség szinten alkalmazni.

Szükség van tehát a fenti követelményeknek megfelelő ismerettartalmat közvetítő, a megfelelő emberi erőforrás megteremtését célzó felsőfokú képzésre.

Ez a hazai felsőoktatással szemben is fokozott igényeket támaszt. A korszerű és dinamikusan fejlődő, kihívásokkal teli információs társadalom számára megfelelő szakmai felkészültségű, mobilizálható szakembereket kell képezni. Mindez megköveteli az általános és állandó hozzáférhetőséget a tanuláshoz, mely az oktatás és tanulás területén új módszerek bevezetésével, az intézet strukturális átalakításával és az élethosszig tartó tanulás előfeltételeinek biztosításával érhető el.

Konferenciáink

2011-ben a konferencia adott helyszínt az ICI-nek, mely konferencia három intézmény közös szervezésével kerül megrendezésre, az egyik évben Egerben, következő éven Egyiptomban, és a konferencia harmadik helyszíne Malaysia.

2014-ben újra Egerben kerül megrendezésre az ICI nemzetközi konferencia.

2014 az AgriaMedia konferenciával együtt rendezzük az ICEM nemzetközi konferenciát is, mely több, mint 50 ország részvétvélével kerül megrendezésre, és az ICEM 20 éves történetében egyedülálló módon az Eszterházy Károly Főiskola harmadik alkalommal ad otthont a minden éven más kontinensen megrendezésre kerülő konferenciának.