Főmenü

pályázat
Apple E-book Pályázat

Facebook
Facebook
Intézetünk oktatói a Networkshop 2016 konferencián
2016. április 05, kedd
Deák Krisztina, 11:19
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 
2016 március 29. - április 1. között került sor a Networkshop 2016 megrendezésére

Az adathálózatokkal és azok alkalmazásaival foglalkozó Networkshop minden évben az egyik legjelentősebb informatikai szakmai konferencia Magyarországon.

A 25. jubileumi Networkshop 2016 konferencián az Eszterházy Károly Főiskolát a Médiainformatika Intézet hét oktatója képviselte: Lengyelné dr. Molnár Tünde a Humáninformatika Tanszék tanszékvezetője, dr. Czeglédi László a Humáninformatika Tanszék főiskolai tanára, dr. Antal Péter az Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék főiskolai tanára, Racskó Réka, Kvaszingerné Prantner Csilla, Göncziné Kapros Katalin és Tömösközi Péter a Humáninformatika Tanszék tanársegédei.

Munkatársaink előadásában a következő témák kerültek terítékre:

1.      Lengyelné dr. Molnár Tünde: Olvasási élmény feldolgozása IKT eszközökkel

Az előadás a gyermekek megváltozott információ szerzési szokásairól és ennek olvasáshoz való viszonyukról szól. Új módszerek bemutatása és ezek bevonása a könyvtárakba.

2.      dr. Czeglédi László: Könyvtári helyzetkép: az oktatástámogatás korszerű eszközei

Az előadás célja, hogy helyzetképet rajzoljon a jelenlegi állapotokról a magyarországi felsőoktatási könyvtárak oktatástámogatási szolgáltatásait elemezve.

3.      dr. Antal Péter – Stóka Gyrörgy: Felhő alapú informatikai rendszerek vs. lexikális ismeretek

Az előadás során rávilágítottak azokra a lehetőségekre, melyek segíthetik egy korszerű IKT alapú gondolkodásmód megjelenését a mindennapi pedagógiai munkában.

4.      Racsko Réka: A digitális átállás indikátorai nemzetközi összehasonlításban

Az előadás nagyon összetett, többek között rámutat arra, hogy az oktatásban a technológiai és a módszertani kultúra digitális átállása számos szempontból időszerű.

5.      Kvaszingerné Prantner Csilla: Eye-tracking eszközzel végzett használhatósági tesztek eredményei − egy felsőoktatásban alkalmazott weblap vizsgálata

Az előadás megvilágítja, hogy egy webes keretrendszer széles körben történő használata előtt ajánlott használhatósági teszteket végeznünk. Ehhez az egyik kiváló módszer a szemmozgáskövető hardver bevonása.

6.      Göncziné Kapros Katalin: Korszerű tanulás támogatás erőforrásai a felsőoktatásban

Az előadásban bemutatásra kerül az Eszterházy Károly Főiskolán most záruló felmérés, aminek a célja az eredményes tanári munka háttérfeltételeinek vizsgálata, tanulási szokások felmérése, eredményesebbé tétele hallgatói szemmel.

7.      Tömösközi Péter: Egy adaptív elektronikus tanulási környezet kipróbálásának tapasztalatai

Az előadás bemutatja az elektronikus tanulási környezetek (ETK) szerepe a felsőoktatás mellett folyamatosan nő a közoktatásban is. Továbbá, hogyan építhetünk be személyre szabott feladatsorokat az adaptív tesztelés során, milyen jelentőséggel bírnak ezek az oktatásban.


A hírt küldte:
Deák Krisztina
adminisztrátor