Főmenü

pályázat
Apple E-book Pályázat

Facebook
Facebook
Informatikus könyvtáros MA szakleírás
2013. október 05, szombat
Tömösközi Péter, 10:16
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

Informatikus könyvtáros MA

 • Képzési forma, munkarend: mesterképzés, nappali és levelező munkarend
 • Képzési idő: 4 félév
 • Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
  • magyar nyelvű megjelölése: okleveles informatikus könyvtáros
  • angol nyelvű megjelölése: Master of Library and Information Science

A bemutatkozó kisfilm megtekintéséhez kattintson ide.

A képzés célja

A mesterképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett informatikai és könyvtártudományi ismereteik birtokában képesek az információs tartalmak előállításával, szervezésével, feldolgozásával, tájékoztatásával kapcsolatos feladatok elvégzésére és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások tervezésére és menedzselésére, a kultúra közvetítésére. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak

 • A korszerű internetalapú technológiák alkalmazására, például dinamikus weblapok készítésére.
 • Új információk előállításával hagyományos és webes tartalomszolgáltatás nyújtására.
 • Hatékony tájékoztatásra és információszolgáltatásra a hagyományos információforrások és a korszerű információs technológiák felhasználásával.
 • Adatbázisok tervezésére, létrehozására és karbantartására.
 • Szöveges és multimediális információk archiválására, szervezésére és közreadására elektronikus formában.
 • Piacképes könyvtári szolgáltatások szervezésére, menedzselésére, működtetésére, minőségbiztosítására és folyamatos fejlesztésére (innovációra).
 • A könyvtárakban keletkezett és kezelt információk szolgáltatására a társadalmi elvárásoknak és az információs piac igényeinek megfelelően.
 • A megfelelő gyakorlati és menedzsment-technikák alkalmazására a fenntartókkal, piaci szereplőkkel és felhasználókkal kapcsolatokban.
 • Idegen nyelvek ismeretének birtokában a hazai és a külföldi, a magyar és az idegen nyelvű dokumentumok gyűjtésére, analitikus és szintetikus feldolgozására, tárolására és rendszerezett közreadására.
 • A különböző könyvtártípusok, szaktájékoztatási és dokumentációs intézmények, vállalatok, intézményi részlegek megfelelő végzettséget igénylő munkaköreinek az ellátására.
 • Külföldi szakmai kapcsolatok építésére.
 • Számítógépes szakirodalmi információs és információkereső rendszerek alkalmazására, adaptálására és fejlesztésére.
 • Tudományos munkavégzésre, önmaguk művelésére és a megszerzett szakműveltség továbbfejlesztésére, megújítására, az újabb tudományos eredmények és eszközök megismerésére és alkalmazására.

Főbb tárgyak

A szakmai diszciplináris egység törzstantárgyai

 • Az információfeldolgozás eszközei számítógépes környezetben
  • Metaadat-tárolási technológiák
  • Elektronikus dokumentumok feldolgozása
  • Internetes keresőrendszerek működése
  • Referátumkészítés
 • Tartalomszolgáltatás a könyvtárakban
  • Virtuális könyvtárak
  • Digitális jogok kezelése
  • EU-s információforrások
  • Tudásbázisok alkalmazása
  • e-Content
 • Könyvtári szolgáltatások menedzselése
  • Vezetési ismeretek
  • Nonprofit szervezetek gazdálkodása
  • Emberierőforrás-gazdálkodás
  • Minőségmenedzsment

A szabadon választható ismeretek tantárgyai

 • A művészet szerepe a nevelésben
 • Karrierépítés
 • Mentálhigiéné
 • Álláskeresési technikák
 • Kisebbségi kultúrák Magyarországon
 • A magyar művelődés századai
 • Hon- és népismereti irodalmunk
 • Nyelv, kultúra, társadalom
 • A Kárpát-medence régészete
 • Magyar művelődéstörténet
 • Reneszánsz kultúra

A szakirányok tantárgyai

Médiamatika szakirányon

 • Médiatartalom-menedzsment
 • Szerzői rendszerek
 • Vizuális programozás
 • Digitális állománymegőrzés
 • Elektronikus tanulási környezetek
 • Komputergrafika
 • Infokommunikációs szolgáltatások
 • Szélessávú szolgáltatások
 • Hipermédiás dokumentumok szerkesztése

Régi nyomtatványok szakirányon

 • Régi nyomtatványok feltárása
 • Olvasás- és olvasmánytörténet
 • Levéltári és térképészeti ismeretek
 • Kiadó- és nyomdászattörténet
 • Antikvár ismeretek
 • Restaurátori ismeretek
 • Paleográfia, diplomatika, szfragisztika
 • Latin nyelv

Nyelvvizsga-követelmények

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú „C” típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, továbbá egy alapfokú „C” típusú nyelvvizsga szükséges. Mentesül a nyelvi követelmények alól az a hallgató, aki tanulmányainak első évfolyamon történő megkezdésének évében betöltötte a negyvenedik életévét.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés

A mesterfokozat megszerzése után az ELTE Könyvtártudományi Doktori Programjában van lehetőség a tanulmányok folytatására.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

Az információs társadalom alapintézményeiben: könyvtárakban, gazdasági, üzleti, közigazgatási, államigazgatási, valamint kulturális információszolgáltató intézményekben és központokban, továbbá egyéb informatikus könyvtáros képzettséget igénylő területeken.